24.10.2019

Що таке ISO 14001?

V-center Що таке ISO 14001?

ISO 14001 - це міжнародний стандарт, який визначає критерії для систем екологічного менеджменту. Він застосовується з метою збільшення ефективності використання ресурсів. В спектр головних завдань також відноситься зменшення впливу діяльності підприємств на навколишнє середовище. Застосування стандарту дозволяє контролювати екологічні аспекти діяльності компаній. Він є добровільним і розроблений для того, щоб підприємства змогли поліпшити свої екологічні показники, не порушуючи при цьому чинних законодавчих норм і не втрачаючи рентабельності виробництва. Це свого роду інструмент, що допомагає компаніям досягти конкретних завдань. Саме ISO 14001 став основою для розробки цілої серії стандартів ISO 14000. За його допомогою компанія розуміє, що саме потрібно робити для досягнення поставлених цілей. Сам стандарт з`явився з ініціативи англійських промисловців після того, як вони зіткнулися з жорсткістю природоохоронного законодавства. Сертифікат ISO 14001 свідчить про надійність та якість діючої системи екологічного менеджменту. Стандарт застосовується до різних рівнів і сфер діяльності компаній, включаючи приватний і державний сектор. Відповідність всім його вимогам сприятливо позначається на іміджі компанії. Більш того, надається можливість для розширення ринку збуту і збільшення потоку інвестицій. Сертифікат є доказом того, що організація приділяє величезну увагу турботі про навколишнє середовище. Наявність даного документа підвищує конкурентоспроможність компанії, і збільшує число лояльних споживачів. Сертифікація ISO 14001 складається з таких етапів:

  • встановлення сфери сертифікації;
  • діагностичний аудит. Проводиться попередня оцінка на відповідність системи екологічного менеджменту прописаним в стандарті вимогам;
  • сертифікаційний аудит. На даному етапі перевіряється готовність компанії до проведення сертифікації, і аналізується ефективність СЕМ.

За відповідності усім нормам і вимогам організація отримує сертифікат, який дійсний протягом трьох років. По закінченню цього терміну проводиться повторна сертифікація. Компанія «В-Центр» успішно пройшла всі етапи сертифікації і отримала офіційний документ міжнародного рівня, що свідчить про здійснення успішної екологічної діяльності.